BTW Berekenen

BTW berekenen als ondernemer
Wilt u BTW Berekenen? Als ondernemer voor de Belastingdienst dient u BTW te berekenen over de goederen of diensten die u levert. BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde, een belasting die we heffen over alle producten die we als consumenten aankopen. De eindgebruiker betaalt de BTW over een product, aan u. U dient de BTW vervolgens weer af te dragen aan de Belastingdienst, waardoor het uiteindelijk bij de overheid uit zal komen.

klik hier voor de BTW calculator

BTW berekenen over diensten en goederen

U dient BTW te berekenen over diensten en goederen die u levert, aan klanten die dit in Nederland af willen nemen. Er gelden afwijkende regels voor het buitenland, dus houd daar rekening mee wanneer u de diensten of goederen internationaal wenst te leveren. U dient te werken met zowel het hoge als het lage BTW tarief, afhankelijk van de producten of diensten die u levert. In principe geldt voor de eerste levensbehoeften het lage BTW tarief, voor alle andere spullen dient u te werken met het hoge BTW tarief.

Bereken de BTW

U kunt de BTW berekenen door uit te gaan van de verkoopprijs die u vraagt voor een bepaald product, of een bepaalde dienst. Vervolgens dient u daar 6% of 21% bij op te tellen, om uit te komen op het bedrag inclusief Btw. Dit is van belang, aangezien een bedrag inclusief BTW 121% van de verkoopprijs vormt, in plaats van dat de verkooprijs 79% van de totale prijs bedraagt. In het eerste geval rekent u €21 BTW over een verkooprijs van €100, in het tweede geval rekent u €25,41 BTW over een bedrag van €96,59. Houd deze twee methodes goed uit elkaar en houd er rekening mee dat het gaat om een Belasting TOEGEVOEGDE Waarde, dus dat u deze op dient te tellen bij de verkooprijs.

Verrekenen de betaalde BTW

Betaalt u als ondernemer Btw, bijvoorbeeld omdat u een voorraad in dient te kopen? Dan mag u de BTW verrekenen. Dat betekent in principe niets anders dan dat u de betaalde BTW in mindering brengt op de BTW die u uw klanten aan de andere kant in rekening brengt. Op die manier komt u tot een bedrag aan BTW dat u netto heeft betaald of ontvangen, om dat vervolgens met de Belastingdienst te verrekenen.