Waarover moet ik BTW berekenen?

Waarover moet ik BTW berekenen?
Bent u ondernemer en krijgt u te maken met de BTW? Dan is het allereerst van belang om goed te weten waar u de BTW over dient te betalen en hoe dat bijvoorbeeld zit met het hoge en het lage tarief. Hoe zit het met diensten naar het buitenland en hoe zorgt u ervoor dat u de BTW kunt verleggen? De Belastingdienst hanteert een aantal verschillende regels, waar u zich als ondernemer aan dient te houden om op een eerlijke manier zaken te doen.

Goederen en diensten in Nederland

U dient allereerst BTW te berekenen over alle diensten en goederen die u in Nederland verkoopt. Bent u bijvoorbeeld de eigenaar van een café en verkoopt u een biertje van €2? Dan dient u de prijs te verhogen met de Btw, wat betekent dat er 21% bij te prijs komt en de consumentenprijs €2,42 zal bedragen. Hetzelfde geldt voor diensten die u aanbiedt. Indien u een advies uitbrengt en u daar €75 per uur voor rekent dient u na een uur werken een bedrag van €90,75 in rekening te brengen. Ook als u voor andere ondernemers werkt dient u de BTW in rekening te brengen, zij hebben vervolgens zelf de mogelijkheid om dit te verrekenen.


Hoge en lage tarief

We kennen in Nederland een hoog en een laag tarief voor de Btw, waardoor het verstandig is om daar goed rekening mee te houden. Het verschil wordt vooral goed duidelijk wanneer u in een restaurant een keer goed naar de bon kijkt. Dranken als water en sap zullen doorgaans een Btw-percentage van 6% krijgen, terwijl het bier en de wijn tegen 21% BTW op de rekening staat. Het lage tarief geldt voor de eerste levensbehoeften, terwijl het hoge tarief geldt voor al het andere en onze luxe aankopen.

Goederen en diensten naar het buitenland

Verkoopt u producten in het buitenland, of biedt u daar diensten aan? Indien u aan consumenten levert dient u hen gewoon de BTW in rekening te brengen, zoals we daar in Nederland mee werken. Indien u de diensten of goederen aan een ondernemer levert heeft u de mogelijkheid om de BTW te verleggen. Dat betekent dat u geen BTW hoeft te rekenen, maar dat de ondernemer daar verantwoordelijk voor is in zijn of haar eigen land. Houd er rekening mee dat u een BTW-nummer van de ondernemer nodig heeft om uw eigen belastingaangifte te doen.