BTW Berekenen%

BTW berekenen als ondernemer
Wilt u BTW Berekenen? Als ondernemer voor de Belastingdienst dient u BTW te berekenen over de goederen of diensten die u levert. BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde, een belasting die we heffen over alle producten die we als consumenten aankopen. De eindgebruiker betaalt de BTW over een product, aan u. U dient de BTW vervolgens weer af te dragen aan de Belastingdienst, waardoor het uiteindelijk bij de overheid uit zal komen.

BTW berekenen over diensten en goederen

U dient BTW te berekenen over diensten en goederen die u levert, aan klanten die dit in Nederland af willen nemen. Er gelden afwijkende regels voor het buitenland, dus houd daar rekening mee wanneer u de diensten of goederen internationaal wenst te leveren. U dient te werken met zowel het hoge als het lage BTW tarief, afhankelijk van de producten of diensten die u levert. In principe geldt voor de eerste levensbehoeften het lage BTW tarief, voor alle andere spullen dient u te werken met het hoge BTW tarief.

Bereken de BTW

U kunt de BTW berekenen door uit te gaan van de verkoopprijs die u vraagt voor een bepaald product, of een bepaalde dienst. Vervolgens dient u daar 6% of 21% bij op te tellen, om uit te komen op het bedrag inclusief Btw. Dit is van belang, aangezien een bedrag inclusief BTW 121% van de verkoopprijs vormt, in plaats van dat de verkooprijs 79% van de totale prijs bedraagt. In het eerste geval rekent u €21 BTW over een verkooprijs van €100, in het tweede geval rekent u €25,41 BTW over een bedrag van €96,59. Houd deze twee methodes goed uit elkaar en houd er rekening mee dat het gaat om een Belasting TOEGEVOEGDE Waarde, dus dat u deze op dient te tellen bij de verkooprijs.

Verrekenen de betaalde BTW

Betaalt u als ondernemer Btw, bijvoorbeeld omdat u een voorraad in dient te kopen? Dan mag u de BTW verrekenen. Dat betekent in principe niets anders dan dat u de betaalde BTW in mindering brengt op de BTW die u uw klanten aan de andere kant in rekening brengt. Op die manier komt u tot een bedrag aan BTW dat u netto heeft betaald of ontvangen, om dat vervolgens met de Belastingdienst te verrekenen.